Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Algemeen Bestuur

vrijdag 16 juni 2023

14:00 - 17:00
Locatie

Het Waterschapshuis (4.29)

Voorzitter
Mario Jacobs

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:13 - 00:01:40 - Mario Jacobs
 2. 1.1

  Besluit

  Het getrokken stemmingsnummer is 5 op naam van de heer Buis.

  00:01:28 - 00:01:40 - Mario Jacobs
  00:01:40 - 00:02:05 - Pieter Sennema
  00:02:05 - 00:02:19 - Mario Jacobs
  00:02:19 - 00:03:11 - Jacques van Geest
 3. 1.2

  00:03:08 - 00:03:11 - Jacques van Geest
  00:03:11 - 00:03:49 - Mario Jacobs
  00:03:49 - 00:04:20 - Jacques van Geest
  00:04:20 - 00:05:25 - Mario Jacobs
  00:05:25 - 00:07:07 - Marcus Janssen-Brokken
  00:07:07 - 00:07:13 - Eric Daandels
  00:07:13 - 00:07:36 - Mario Jacobs
  00:07:36 - 00:07:59 - Jacques van Geest
  00:07:59 - 00:08:30 - Jorin Aardoom
  00:08:30 - 00:09:12 - Mario Jacobs
  00:09:12 - 00:10:19 - Antione Aarts
  00:10:19 - 00:10:52 - Mario Jacobs
  00:10:52 - 00:12:09 - Eric Daandels
  00:12:09 - 00:12:25 - Mario Jacobs
  00:12:25 - 00:13:01 - Wim Plasmeijer
  00:13:01 - 00:14:59 - Mario Jacobs
  00:14:59 - 00:15:06 - Antione Aarts
  00:15:06 - 00:15:31 - Mario Jacobs
  00:15:31 - 00:15:54 - Jacques van Geest
  00:15:54 - 00:22:06 - Mario Jacobs
  00:22:06 - 00:23:01 - Antione Aarts
  00:23:01 - 00:24:44 - Mario Jacobs
 4. 2
  Mededelingen en ingekomen stukken
 5. 2.1

  Kennis te nemen van bijgaande persberichten.

  Besluit

  Hiervan wordt kennis genomen.

  00:23:38 - 00:24:44 - Mario Jacobs
 6. 2.2

  Kennis te nemen van het verzoek van de Noord Brabantse Waterschapsbond.

  Besluit

  De heer Daandels van de fractie CDA is bereid gevonden namens Aa en Maas toe te treden tot de kascommissie van de NBWB.

  00:24:00 - 00:24:44 - Mario Jacobs
 7. 2.3

  Ter informatie.

  Besluit

  Hiervan wordt kennis genomen. Er zal een reactie uitgaan en het onderwerp recreatief medegebruik zal in een themabijeenkomst van het AB nader worden toegelicht.

  00:24:30 - 00:24:44 - Mario Jacobs
  00:24:44 - 00:24:51 - Henk Siroen
  00:24:51 - 00:25:38 - Mario Jacobs
  00:25:38 - 00:26:57 - Eric Daandels
  00:26:57 - 00:27:13 - Ernest de Groot
  00:27:13 - 00:27:47 - Corine Vos
  00:27:47 - 00:28:20 - Mario Jacobs
  00:28:20 - 00:28:40 - Jos Leenders
 8. 2.4

  Kennis te nemen van de ingekomen brief.

  Besluit

  Hiervan wordt kennis genomen.

  00:28:28 - 00:28:40 - Jos Leenders
  00:28:40 - 00:29:31 - Mario Jacobs
 9. 3.A

  De notulen, besluitenlijst en actielijst van de AB-vergadering van 9 mei 2023 vast te stellen.

  Besluit

  De notulen en actielijst worden gewijzigd vastgesteld. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:28:56 - 00:29:31 - Mario Jacobs
  00:29:31 - 00:29:37 - Antione Aarts
  00:29:37 - 00:29:59 - Mario Jacobs
  00:29:59 - 00:30:19 - Marcus Janssen-Brokken
  00:30:19 - 00:30:56 - Mario Jacobs
 10. 3.B

  Kennis te nemen van het adviseringsoverzicht.

  Besluit

  Hiervan wordt kennis genomen.

  00:30:30 - 00:30:56 - Mario Jacobs
  00:30:56 - 00:33:01 - Eric Daandels
  00:33:01 - 00:34:36 - Mario Jacobs
  00:34:36 - 00:35:36 - Bernard Buis
  00:35:36 - 00:39:18 - Mario Jacobs
  00:39:18 - 00:41:00 - Eric Daandels
  00:41:00 - 00:41:35 - Mario Jacobs
  00:41:35 - 00:42:03 - Antione Aarts
  00:42:03 - 00:43:14 - Mario Jacobs
  00:43:14 - 00:43:49 - Antione Aarts
  00:43:49 - 00:44:35 - Mario Jacobs
  00:44:35 - 00:44:50 - Antione Aarts
  00:44:50 - 00:45:41 - Mario Jacobs
  00:45:41 - 00:45:57 - Antione Aarts
 11. 4
  Voorstellen ter besluitvorming
 12. 4.A

  1. Kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen (zie rode teksten en doorhalingen) van het huidige Reglement van Orde algemeen bestuur 2019.
  2. Het Reglement van Orde algemeen bestuur 2019 in te trekken.
  3. Het Reglement van Orde algemeen bestuur 2023 vast te stellen.

  Besluit

  Het Reglement van Orde algemeen bestuur waterschap Aa en Maas 2023 wordt met 23 stemmen voor en 6 tegen conform voorstel vastgesteld.

  00:45:43 - 00:45:57 - Antione Aarts
  00:45:57 - 00:46:44 - Mario Jacobs
  00:46:44 - 00:46:51 - Jacques van Geest
  00:46:51 - 00:47:12 - Mario Jacobs
  00:47:12 - 00:48:07 - Antione Aarts
 13. 4.B

  1. Kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen (zie rode teksten en doorhalingen) van het huidige Besturingsmodel 2019 waterschap Aa en Maas.
  2. Het Besturingsmodel 2019 waterschap Aa en Maas in te trekken.
  3. Het Besturingsmodel 2023 waterschap Aa en Maas vast te stellen.

  Besluit

  Het Besturingsmodel 2023 waterschap Aa en Maas wordt met 23 stemmen voor en 6 tegen conform voorstel vastgesteld.

  00:47:47 - 00:48:07 - Antione Aarts
  00:48:07 - 00:48:14 - Mario Jacobs
  00:48:14 - 00:48:31 - Antione Aarts
  00:48:31 - 00:52:17 - Mario Jacobs
 14. 4.C

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het versturen van bijgaande zienswijze op de Begrotingswijziging 2023 Aquon en de Conceptprogrammabegroting 2024 Aquon.

  Besluit

  Conform voorstel.

  00:49:20 - 00:52:17 - Mario Jacobs
 15. 4.D

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het versturen van bijgaande zienswijze op de 1e Begrotingswijziging 2023 BSOB en de Conceptbegroting 2024 BSOB.

  Besluit

  Conform voorstel.

  00:49:43 - 00:52:17 - Mario Jacobs
 16. 4.E

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van:
  - De Jaarstukken 2022 BHIC
  - De Kadernota 2024 BHIC;
  - De reactienota BHIC op de ingediende zienswijzen op de concept kadernota 2024 BHIC;
  - De ontwerpbegroting 2024 BHIC;
  2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 van het BHIC, omdat daar geen aanleiding toe is.

  Besluit

  Conform voorstel.

  00:05:44 - 00:07:07 - Marcus Janssen-Brokken
  00:07:07 - 00:07:13 - Eric Daandels
  00:07:13 - 00:07:36 - Mario Jacobs
  00:07:36 - 00:07:59 - Jacques van Geest
  00:07:59 - 00:08:30 - Jorin Aardoom
  00:08:30 - 00:09:12 - Mario Jacobs
  00:09:12 - 00:10:19 - Antione Aarts
  00:10:19 - 00:10:52 - Mario Jacobs
  00:10:52 - 00:12:09 - Eric Daandels
  00:12:09 - 00:12:25 - Mario Jacobs
  00:12:25 - 00:13:01 - Wim Plasmeijer
  00:13:01 - 00:14:59 - Mario Jacobs
  00:14:59 - 00:15:06 - Antione Aarts
  00:15:06 - 00:15:31 - Mario Jacobs
  00:15:31 - 00:15:54 - Jacques van Geest
  00:15:54 - 00:22:06 - Mario Jacobs
  00:22:06 - 00:23:01 - Antione Aarts
  00:23:01 - 00:24:44 - Mario Jacobs
  00:24:44 - 00:24:51 - Henk Siroen
  00:24:51 - 00:25:38 - Mario Jacobs
  00:25:38 - 00:26:57 - Eric Daandels
  00:26:57 - 00:27:13 - Ernest de Groot
  00:27:13 - 00:27:47 - Corine Vos
  00:27:47 - 00:28:20 - Mario Jacobs
  00:28:20 - 00:28:40 - Jos Leenders
  00:28:40 - 00:29:31 - Mario Jacobs
  00:29:31 - 00:29:37 - Antione Aarts
  00:29:37 - 00:29:59 - Mario Jacobs
  00:29:59 - 00:30:19 - Marcus Janssen-Brokken
  00:30:19 - 00:30:56 - Mario Jacobs
  00:30:56 - 00:33:01 - Eric Daandels
  00:33:01 - 00:34:36 - Mario Jacobs
  00:34:36 - 00:35:36 - Bernard Buis
  00:35:36 - 00:39:18 - Mario Jacobs
  00:39:18 - 00:41:00 - Eric Daandels
  00:41:00 - 00:41:35 - Mario Jacobs
  00:41:35 - 00:42:03 - Antione Aarts
  00:42:03 - 00:43:14 - Mario Jacobs
  00:43:14 - 00:43:49 - Antione Aarts
  00:43:49 - 00:44:35 - Mario Jacobs
  00:44:35 - 00:44:50 - Antione Aarts
  00:44:50 - 00:45:41 - Mario Jacobs
  00:45:41 - 00:45:57 - Antione Aarts
  00:45:57 - 00:46:44 - Mario Jacobs
  00:46:44 - 00:46:51 - Jacques van Geest
  00:46:51 - 00:47:12 - Mario Jacobs
  00:47:12 - 00:48:07 - Antione Aarts
  00:48:07 - 00:48:14 - Mario Jacobs
  00:48:14 - 00:48:31 - Antione Aarts
  00:48:31 - 00:52:17 - Mario Jacobs
 17. 4.G

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van;
  1. De jaarstukken 2022 (jaarrekening en jaarverslag) van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (Gr hWh);
  2. De reactienota hWh op ingediende zienswijzen geactualiseerde begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 hWh

  Besluit

  Conform voorstel.

  00:50:36 - 00:52:17 - Mario Jacobs
 18. 4.H

  Voorgesteld besluit

  Het bekrachtigen van het besluit van het dagelijks bestuur d.d. 28 maart 2023 om in te stemmen met het voorstel van het bestuur van het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) om:

  1. Mevrouw M.A.H. Moorman, burgemeester Land van Cuijk, te benoemen tot regiobestuurslid van het BHIC;
  2. De heer A.A.M.J. Walraven, waarnemend burgemeester Bernheze, te benoemen tot regiobestuurslid van het BHIC.

  Besluit

  1. Conform voorstel.
  00:50:49 - 00:52:17 - Mario Jacobs
 19. 4.I

  Voorgesteld besluit

  Een aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 21.980.000,-- voor de Planuitwerking van het project dijkverbetering Cuijk-Ravenstein.

  Besluit

  Het voorstel wordt met 29 stemmen voor en 0 tegen conform vastgesteld.

  00:51:06 - 00:52:17 - Mario Jacobs
  00:52:17 - 00:52:30 - Peter van Dijk
  00:52:30 - 00:52:37 - Bernard Buis
  00:52:37 - 00:52:48 - Mario Jacobs
  00:52:48 - 00:52:55 - Antione Aarts
  00:52:55 - 00:53:01 - Mario Jacobs
  00:53:01 - 00:53:16 - Bernard Buis
  00:53:16 - 00:54:32 - Mario Jacobs
 20. 4.J

  Voorgesteld besluit

  Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.450.000,-- voor het herstellen van de middelste damwanden aan de uitstroomzijde van spuisluis Crevecoeur.

  Besluit

  Conform voorstel.

  00:53:20 - 00:54:32 - Mario Jacobs
 21. 4.K

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de aanleg en inrichting van een alternatieve dassenburcht op een deel van een aangekocht perceel aan de Kapelstraat in Megen en hiervoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 125.000,--.<br>

  Besluit

  Conform voorstel.

  00:53:42 - 00:54:32 - Mario Jacobs
  00:54:32 - 00:55:05 - Marianne Rijken
  00:55:05 - 00:55:32 - Mario Jacobs
  00:55:32 - 00:56:12 - Peter van Dijk
  00:56:12 - 00:56:33 - Mario Jacobs
  00:56:33 - 00:56:55 - Jos Leenders
  00:56:55 - 00:57:18 - Mario Jacobs
  00:57:18 - 00:57:28 - Jacques van Geest
  00:57:28 - 01:39:34 - Mario Jacobs
 22. 4.L

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  Het concept-Bestuursakkoord 2023-2027 vast te stellen.

  Besluit

  Het Bestuursakkoord 2023-2027 wordt met 22 stemmen voor en 6 tegen gewijzigd vastgesteld. Op het Bestuursakkoord worden 18 amendementen vanuit de fracties BBB en AWP ingediend, waarvan er 3 ( de nrs. 5, 11 en 14) met voldoende stemmen voor worden aangenomen. De overige amendementen worden op basis van stemming verworpen. Een (aangepaste) motie van de fractie PvdDieren wordt met 19 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.

  00:57:33 - 01:39:34 - Mario Jacobs
  01:39:34 - 01:43:57 - Rick van de Pol
  01:43:57 - 01:45:10 - Mario Jacobs
  01:45:10 - 01:45:23 - Jolanda Nooijen
  01:45:23 - 01:46:27 - Rick van de Pol
  01:46:27 - 01:47:16 - Mario Jacobs
  01:47:16 - 01:48:15 - Jolanda Nooijen
  01:48:15 - 01:48:30 - Mario Jacobs
  01:48:30 - 01:51:39 - Henk Siroen
  01:51:39 - 01:55:03 - Jorin Aardoom
  01:55:03 - 01:55:22 - Antione Aarts
  01:55:22 - 01:55:51 - Jorin Aardoom
  01:55:51 - 01:55:57 - Mario Jacobs
  01:55:57 - 02:01:04 - Jacques van Geest
  02:01:04 - 02:01:22 - Mario Jacobs
  02:01:22 - 02:03:08 - Antione Aarts
  02:03:08 - 02:03:16 - Mario Jacobs
  02:03:16 - 02:03:49 - Jacques van Geest
  02:03:49 - 02:03:55 - Mario Jacobs
  02:03:55 - 02:08:19 - Wim Plasmeijer
  02:08:19 - 02:09:56 - Willem Peters
  02:09:56 - 02:15:23 - Eric Daandels
  02:15:23 - 02:15:40 - Mario Jacobs
  02:15:40 - 02:15:52 - Eric Daandels
  02:15:52 - 02:17:27 - Gäby Vereijken
  02:17:27 - 02:18:04 - Mario Jacobs
  02:18:04 - 02:39:20 - Peter van Dijk
  02:39:20 - 02:39:26 - Mario Jacobs
  02:39:26 - 02:40:09 - Wim Plasmeijer
  02:40:09 - 02:40:38 - Henk Siroen
  02:40:38 - 02:40:45 - Mario Jacobs
  02:40:45 - 02:41:20 - Antione Aarts
  02:41:20 - 02:42:35 - Peter van Dijk
  02:42:35 - 02:43:12 - Rick van de Pol
  02:43:12 - 02:44:05 - Peter van Dijk
  02:44:05 - 02:44:11 - Mario Jacobs
  02:44:11 - 02:44:27 - Jos Leenders
  02:44:27 - 02:44:29 - Mario Jacobs
  02:44:29 - 02:45:26 - Peter van Dijk
  02:45:26 - 02:45:32 - Mario Jacobs
  02:45:32 - 02:45:56 - Antione Aarts
  02:45:56 - 02:47:26 - Peter van Dijk
  02:47:26 - 02:48:42 - Antione Aarts
  02:48:42 - 02:48:58 - Mario Jacobs
  02:48:58 - 02:49:17 - Rick van de Pol
  02:49:17 - 02:49:30 - Mario Jacobs
  02:49:30 - 02:50:41 - Suzanne de Zoeten
  02:50:41 - 02:50:54 - Mario Jacobs
  02:50:54 - 02:53:37 - Joël Scherrenberg
  02:53:37 - 02:53:46 - Eric Daandels
  02:53:46 - 02:53:51 - Bernard Buis
  02:53:51 - 02:54:07 - Mario Jacobs
  02:54:07 - 02:54:34 - Joël Scherrenberg
  02:54:34 - 02:54:48 - Bernard Buis
  02:54:48 - 02:56:11 - Joël Scherrenberg
  02:56:11 - 02:56:29 - Mario Jacobs
  02:56:29 - 02:56:36 - Jacques van Geest
  02:56:36 - 02:57:07 - Mario Jacobs
  02:57:07 - 02:57:22 - Antione Aarts
  02:57:22 - 02:58:00 - Mario Jacobs
  02:58:00 - 02:58:16 - Antione Aarts
  02:58:16 - 02:59:01 - Gerard Claassen
  02:59:01 - 02:59:18 - Mario Jacobs
  02:59:18 - 03:00:31 - Joël Scherrenberg
  03:00:31 - 03:00:38 - Mario Jacobs
  03:00:38 - 03:00:52 - Antione Aarts
  03:00:52 - 03:01:38 - Joël Scherrenberg
  03:01:38 - 03:02:11 - Wim Plasmeijer
  03:02:11 - 03:02:23 - Mario Jacobs
  03:02:23 - 03:08:07 - Ernest de Groot
  03:08:07 - 03:08:40 - Antione Aarts
  03:08:40 - 03:08:52 - Mario Jacobs
  03:08:52 - 03:09:11 - Peter van Dijk
  03:09:11 - 03:09:23 - Mario Jacobs
  03:09:23 - 03:10:27 - Ernest de Groot
  03:10:27 - 03:11:17 - Antione Aarts
  03:11:17 - 03:11:54 - Ernest de Groot
  03:11:54 - 03:14:25 - Sikko Oegema
  03:14:25 - 03:15:02 - Mario Jacobs
  03:15:02 - 03:15:08 - Jorin Aardoom
  03:15:08 - 03:15:34 - Sikko Oegema
  03:15:34 - 03:16:33 - Mario Jacobs
  03:16:33 - 03:23:05 - Eric Daandels
  03:23:05 - 03:23:12 - Mario Jacobs
  03:23:12 - 03:25:45 - Willem Peters
  03:25:45 - 03:26:00 - Mario Jacobs
  03:26:00 - 03:26:21 - Antione Aarts
  03:26:21 - 03:26:42 - Mario Jacobs
  03:26:42 - 03:26:49 - Wim Plasmeijer
  03:26:49 - 03:26:56 - Mario Jacobs
  03:26:56 - 03:27:15 - Jacques van Geest
  03:27:15 - 03:28:13 - Jorin Aardoom
  03:28:13 - 03:29:57 - Henk Siroen
  03:29:57 - 03:30:03 - Mario Jacobs
  03:30:03 - 03:31:34 - Jolanda Nooijen
  03:31:34 - 03:31:41 - Mario Jacobs
  03:31:41 - 03:33:47 - Rick van de Pol
  03:33:47 - 03:34:25 - Mario Jacobs
  03:34:25 - 03:34:31 - Rick van de Pol
  03:34:31 - 03:40:32 - Mario Jacobs
  03:40:32 - 03:40:48 - Eric Daandels
  03:40:48 - 03:43:30 - Mario Jacobs
  03:43:30 - 03:43:42 - Wim Plasmeijer
  03:43:42 - 03:44:01 - Mario Jacobs
  03:44:01 - 03:44:13 - Ernest de Groot
  03:44:13 - 03:44:20 - Antione Aarts
  03:44:20 - 03:44:54 - Mario Jacobs
  03:44:54 - 03:45:09 - Antione Aarts
  03:45:09 - 03:45:21 - Mario Jacobs
  03:45:21 - 03:45:33 - Ernest de Groot
  03:45:33 - 03:55:47 - Mario Jacobs
  03:55:47 - 03:57:09 - Antione Aarts
  03:57:09 - 03:57:16 - Mario Jacobs
  03:57:16 - 03:57:27 - Henk Siroen
  03:57:27 - 03:57:34 - Mario Jacobs
  03:57:34 - 03:58:18 - Jacques van Geest
  03:58:18 - 03:58:35 - Mario Jacobs
  03:58:35 - 03:59:06 - Jos Leenders
  03:59:06 - 04:01:29 - Mario Jacobs
  04:01:29 - 04:01:55 - Jos Leenders
  04:01:55 - 04:02:02 - Mario Jacobs
  04:02:02 - 04:02:09 - Antione Aarts
  04:02:09 - 04:02:17 - Mario Jacobs
  04:02:17 - 04:03:02 - Jorin Aardoom
  04:03:02 - 04:03:11 - Mario Jacobs
  04:03:11 - 04:03:20 - Klaas van der Laan
  04:03:20 - 04:03:29 - Jacques van Geest
  04:03:29 - 04:04:22 - Mario Jacobs
  04:04:22 - 04:04:47 - Willem Peters
  04:04:47 - 04:05:32 - Mario Jacobs
 23. 4.M

  Voorgesteld besluit

  1. De Jaarverslaglegging 2022 van waterschap Aa en Maas vast te stellen en in te stemmen met de bij “Voorstel en Besluit” opgenomen beslispunten.
  2. Kennis te nemen van het verslag van de accountant n.a.v. de controle van de Jaarverslaglegging 2022 met bijbehorende reactie van het Dagelijks Bestuur (DB).
  3. Kennis te nemen van de controllersparagraaf, de Uitvoeringsinformatie Jaarverslaglegging 2022 en het Sociaal Jaarverslag 2022.

  Besluit

  Conform voorstel.

  04:05:05 - 04:05:32 - Mario Jacobs
  04:05:32 - 04:10:42 - Henk Siroen
 24. 4.N

  1. Kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen (zie rode teksten en doorhalingen) van het huidige Reglement van Orde commissies uit het algemeen bestuur 2019.
  2. Het Reglement van orde voor commissies uit het algemeen bestuur 2019 in te trekken.
  3. Het Reglement van orde voor commissies waterschap Aa en Maas 2023 vast te stellen.

  Besluit

  Het Reglement van Orde voor commissies waterschap Aa en Maas 2023 wordt conform voorstel vastgesteld.

 25. 4.O

  1. Kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen (zie rode teksten en doorhalingen) van de huidige verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2015 waterschap Aa en Maas.
  2. De verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2015 waterschap Aa en Maas in te trekken.
  3. De verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2023 waterschap Aa en Maas vast te stellen.

  Besluit

  De Verordening Ambtelijks bijstand en financiële ondersteuning fracties wordt conform voorstel vastgesteld.

  04:10:10 - 04:10:42 - Henk Siroen
  04:10:42 - 04:11:34 - Mario Jacobs
  04:11:34 - 04:13:09 - Eric Daandels
  04:13:09 - 04:13:50 - Joël Scherrenberg
  04:13:50 - 04:14:45 - Eric Daandels
  04:14:45 - 04:15:03 - Joël Scherrenberg
  04:15:03 - 04:15:53 - Mario Jacobs
 26. 4.P

  Voorgesteld besluit

  1. Het vaststellen van:
  a. het definitieve projectplan Waterwet Beekontwikkeling Sint Jansbeek fase 2, inclusief nota van zienwijzen;
  b. het definitieve projectplan Waterwet Beekontwikkeling Sint Jansbeek fase 3, inclusief nota van zienswijzen;
  2. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 6.910.000,-- voor het in uitvoering brengen van de maatregelen binnen het project beekdalontwikkeling Sint Jansbeek.

  Besluit

  Conform voorstel.

  04:15:09 - 04:15:53 - Mario Jacobs
  04:15:53 - 04:16:15 - Henk Siroen
  04:16:15 - 04:16:24 - Mario Jacobs
  04:16:24 - 04:17:08 - Marianne Rijken
  04:17:08 - 04:18:11 - Corine Vos
  04:18:11 - 04:18:23 - Mario Jacobs
  04:18:23 - 04:20:30 - Ernest de Groot
  04:20:30 - 04:21:01 - Willem Peters
  04:21:01 - 04:21:11 - Mario Jacobs
  04:21:11 - 04:21:27 - Henk Siroen
  04:21:27 - 04:21:54 - Ernest de Groot
  04:21:54 - 04:23:17 - Mario Jacobs
 27. 5

  04:22:08 - 04:23:17 - Mario Jacobs
 28. 5.A

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van bijgaande evaluatie van de subsidieregelingen ‘klimaat stedelijk gebied Aa en Maas 2022’ en ‘klimaat regio as50+ 2022’.

  Besluit

  Conform voorstel. Op verzoek van de fractie ..... wordt de evaluatie van de subsidieregelingen ‘klimaat stedelijk gebied Aa en Maas 2022’ en ‘klimaat regio as50+ 2022’ ter nadere bespreking geagendeerd voor de commissie EB.

  04:22:29 - 04:23:17 - Mario Jacobs
 29. 5.B

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van het Jaarverslag Vergunningverlening, Preventie, Toezicht & Handhaving 2022 en Uitvoeringsprogramma 2023.

  Besluit

  Conform voorstel. Op verzoek van de fractie... wordt het Jaarverslag Vergunningverlening, Preventie, Toezicht & Handhaving 2022 en Uitvoeringsprogramma 2023 ter nadere bespreking geagendeerd voor de commissie AFZ.

  04:22:47 - 04:23:17 - Mario Jacobs
 30. 5.C

  Voorgesteld besluit

  Kennisnemen van:
  * Het jaarverslag 2022 van de bezwarencommissie van waterschap Aa en Maas en bijgaande reactie aan de commissie namens het dagelijks bestuur naar aanleiding van het jaarverslag.

  Besluit

  Conform voorstel.

  04:23:08 - 04:23:17 - Mario Jacobs
  04:23:17 - 04:23:30 - Marianne Rijken
  04:23:30 - 04:24:31 - Mario Jacobs
 31. 5.D

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Informatie- en Archiefbeheer 2022 ten bate van het interbestuurlijk toezicht vanuit de Provincie Noord-Brabant.

  Besluit

  Conform voorstel.

  04:23:32 - 04:24:31 - Mario Jacobs
 32. 5.E

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de wijziging in het proces van de REKS Hart van Brabant.

  Besluit

  Conform voorstel.

  04:23:43 - 04:24:31 - Mario Jacobs
  04:24:31 - 04:25:33 - Antione Aarts
  04:25:33 - 04:25:56 - Peter van Dijk
  04:25:56 - 04:26:03 - Antione Aarts
  04:26:03 - 04:26:17 - Mario Jacobs
 33. 5.F

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de raadsinformatiebrieven over de nieuwe samenwerkingsstrategie en ambitie & de realisatie van de duurzame elektriciteitsopwekking in de RES Noordoost Brabant.

  Besluit

  Conform voorstel.

  04:26:08 - 04:26:17 - Mario Jacobs
  04:26:17 - 04:27:05 - Sjaak van Zinderen
  04:27:05 - 04:28:20 - Mario Jacobs
 34. 5.G

  Kennis te nemen van de stand van zaken.

  Besluit

  Conform voorstel.

  04:27:14 - 04:28:20 - Mario Jacobs
 35. 5.H

  In het handboek staan de bestaande wetgeving, regels en andere beschikbare informatie gebundeld. De afgelopen jaren is veel wetgeving, procedures en informatie rondom integriteit ontwikkeld. Het handboek maakt de regels en procedures over integriteit inzichtelijk en makkelijk vindbaar. Zo is informatie te vinden over de periode voorafgaand aan de benoeming van politieke ambtsdragers: de werving- en selectiefase waarin de screening plaatsvindt. Maar ook informatie over integriteitsnormen en wat te doen bij integriteitsschendingen en -onderzoek.

  Besluit

  Hiervan wordt kennis genomen.

  04:27:20 - 04:28:20 - Mario Jacobs
 36. 5.I

  Kennis te nemen van de brief.

  Besluit

  Conform voorstel.

  04:27:27 - 04:28:20 - Mario Jacobs
 37. 5.J

  Kennis te nemen van de artikel 44 vragen en de antwoordbrief van het Dagelijks Bestuur.

  Besluit

  Hiervan wordt kennis genomen. Op verzoek van de fractie BBB wordt de antwoordbrief DB op artikel 44 vragen inzake landschapselementen ter nadere bespreking geagendeerd voor de commissie WB.

  04:27:36 - 04:28:20 - Mario Jacobs
 38. 5.K

  Kennis te nemen van de artikel 44 vragen en de antwoordbrief van het Dagelijks Bestuur.

  Besluit

  Hiervan wordt kennis genomen. Op verzoek van de fractie BBB wordt de antwoordbrief DB op artikel 44 vragen inzake perceelswijzerapp ter nadere bespreking geagendeerd voor de commissie WB.

  04:27:51 - 04:28:20 - Mario Jacobs
  04:28:20 - 04:28:37 - Marianne Rijken
  04:28:37 - 04:29:06 - Antione Aarts
 39. 6
  Voorstellen ter opiniërende bespreking
 40. 7
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 41. 8

  04:29:04 - 04:29:06 - Antione Aarts
  04:29:06 - 04:29:16 - Mario Jacobs
  04:29:16 - 04:30:29 - Lodewijk den Breejen
  04:30:29 - 04:30:43 - Mario Jacobs
  04:30:43 - 04:31:26 - Corine Vos
  04:31:26 - 04:31:42 - Mario Jacobs